ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ตั้งแต่ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี