ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ณ มินิมูร่าฟาร์ม