ภาพ บรรยากาศงาน พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 รอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก