ตารางสอบเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ,ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์) บางนา นักศึกษารหัส 611, 612 และ 621

ภาคปกติ

ภาคสมทบ ค่ำ เสาร์,อาทิตย์