สืบสาน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรม สืบสาน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
ร่วมจัดงานโดย ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยเทคโนโลอรรถวิทย์พณิชยการ
โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่บางนาและจังหวัดสมุทรปราการ รวมด้วยกลุ่มดนตรีไทยผู้สูงอายุเขตบางนา ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีพี่ๆจากศูนย์วัฒนธรรมไทยให้การต้อนรับและร่วมสอนทั้งดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ตลอดช่วงเวลา 3 วันของการจัดกิจกรรม โดยในวันสุดท้าย มีการจัดแสดงผลงานอย่างประทับใจ ในทุกชุดการแสดง ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอขอบคุณท่านชนะ รุ่งแสง ประธานศูนย์เยาวชนบางนาและ ท่าน ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ที่เข้าร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจ