สัมนาทางวิชาการ เรื่องโครงสร้างธุรกิจไทยในยุค Digital Disruption

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง 214-216

สำรองที่นั่งและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-696-8715 และ 094-853-4577