วันที่ 9 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัด พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา