กำหนดการ

กิจกรรมสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ม่วง – ขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

ณ  หอประชุม  SBC HALL  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

๑๓.๓๐ น.                นักศึกษาพร้อมกันที่ SBC HALL
๑๔.๐๐ น.                พิธีเปิด กิจกรรมสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ม่วง – ขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๕.๓๐ น.                การประกวด ดาว – เดือน SBC 2018
๑๖.๓๐ น.                การประกวดชิงธงสถาบัน ๔ คณะ ประกอบไปด้วย
๑๗.๐๐ น.                ประกาศผลการตัดสินและมอบของรางวัล  การประกวด ดาว-เดือน SBC 2018,
๑๗.๐๐ น.                กิจกรรม SBC Freshy Night Partty 2018
๑๙.๐๐  น.               ปิดกิจกรรม