เซาธ์อีสท์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง🎉 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น15ค่ำ เดือน 12 เวลา 10:00น. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบฯ มีบุคลากร นักศึกษาทั้งไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในช่วงเย็น วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงวันลอยกระทง ณ ศูนย์เยาวชนบางนา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ในงานมีกิจกรมต่างๆ อาทิ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และขบวนแห่นางนพมาศของหน่วยงานต่างๆ