การประชุมคณะอนุกรรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท. ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม เสลา 1 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษาฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก