แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาในมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุธศาสนา โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ประธานในการจัดงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา จาก 3 สถาบันได้แก่โรงเรียนอรรถวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ และ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ช่วงเช้า 10.00น. เดินทางไปยัง วัดบางนาใน พระอารามหลวง และ ช่วงบ่าย 14.00น. เดินทางไปยัง วัดบางนานอก