ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปีการศึกษา 2561 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรื่อง ได้มาพูดถึงเรื่องการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 4.0 ต่อด้วยนักศึกษาศิษเก่ารุ่นพี่ได้แวะเวียนมาเล่าประสบการณ์การทำงาน และในครั้งนี้วิทยาลัยได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษ คุณไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ พิธีกรข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ มาบอกเล่าถึงบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการทำงาน