พิธีมอบทุนการศึกษาช้างเผือกแก่นักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2563