ภาพบรรยากาศ กิจกรรม sbc games 2018 The Legend of Greek โดยในครั้งนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ไปจัดกิจกรรมกันที่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาเขตบางพลี มีกิจกรรมมากมายเช่น เดินขบวนพาเลท แข่งขันเชียลีดเดอร์ วิ่งแข่ง และกีฬาพื้นบ้านโดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และนักศึกษา