การอบรมนักศึกษา สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอ้อ โลจิสติกส์ จากเพจ หางานโลจิสติกส์เป็นวิทยากร ผู้บรรยายเสริมทักษะในการทำงานด้านโลจิสติกส์ในกับน้องๆในคณะที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 😘😘