ภาพบรรยากาศโครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยในวันนี้มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับทางวิทยาลัยกว่า 20 สถาบันการศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ตึก 6 รอบวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก