บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้อพยบจากเหตุการ”ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดี ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตบางพลี และ อาจารย์โศภิษฐ์ดา นาควิจิตร ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและส่งกำลังใจให้ผู้เดือดร้อนกรณีไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.บางพลีใหญ่ และ ศูนย์อพยพโรงเรียนบางกระบือ “เราจะเป็นกำลังใจให้กัน”

#เซาธ์อีสท์เป็นห่วง