ภาพบรรยากาศ งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาค เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม SBC Hall วิทยาลัยเซาอีสบางกอก