รับสมัคร  นักศึกษาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๗ “SBC ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”  วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  สนใจติดต่อสอถามสำนักกิจการนักศึกษา สามารถลงทะเบียน  ออนไลน์ได้ ด้านล่าง