ภาพบรรยากาศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สืบสำเนียง…เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๒ พร้อมชิงโล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษา