ภาพบรรยากาศ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีการศึกษา 2560 โดยบรรยากาศในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ไทยแลน 4.0 โดย ท่าน ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรื่อง อธิการบดีวิทยาลัย และเรื่องชีวิตออกแบบได้เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยท่านอาจารย์ วีระพล สวรรค์พิทักษ์ และ คำแนะนำจากรุ่นพี่ศิษเก่าของวิทยาลัย