ภาพบรรยากาศ พิธีประณตสักการ บูรพคณาจารย์ (พิธีไหว้ครู) ของนักศึกษาภาคสมทบปีการศึกษา 2561 โดยในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากคณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัย