ภาพบรรยากาศการจัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม sbc hall

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชนะ รุ่งแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นประทานโดยในปีนี้นอกจากมีการรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ แล้วยังมีการแสดงจาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และชมรมดนตรี จาก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม