ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ช่วงเช้า 07.30-08.00 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป
และเวลา 09.00-09.30 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาํธ์อีสท์บางกอก