ภาพบรรยากาศการทำบุญวันพ่อ โดยในวันนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ทำบุญร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอถรรวิทย์ และ โรงเรียนอถรรวิทย์ โดยนิมนย์พระจำนวน 9 รูปมาร่วมทำพิธี