พิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารณ์ และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สำนักพัฒนานักศึกษาได้จัด พิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคสมทบ) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และ ต่อด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก