ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2562