กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัด พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดย มี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัย
เข้าร่วมถวายพานพุ่ม  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก