วันที่ 3 กันยายน 2560 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัด พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา และคณาจารย์ ในครั้งนี้มีนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 800 คน