ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกได้จัดงาน ลอยกระทง 2560 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากคณาจารย์ และ นักศึกษา