คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 20-24 กันยายน 2017