โครงการโอเพ่นเฮ้าส์ (Open House) ร่วมกับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ภายใต้หัวข้อ “นักปฏิบัติมืออาชีพ”