ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา (รอบที่3)

ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษารหัส 611, 612, 621 และ 622

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

หมายเหตุ : กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ขอเลื่อนการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ไปอย่างไม่มีกำหนด
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ Facebook : กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก