ภาพบรรยากาศงานถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ณ ฮอ 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา