วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ทำความร่วมมือ กับ บริษัท