ภาพบรรยากาศการ มอบใบประกาศนียบัตร การทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์  เมื่อวันที่ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ในสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ1