ภาพบรรยากาศ การสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ1 เมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน