พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยคณะบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน