ภาพบรรยากาศ งานนิทรรศการ Circular Waste Valus Chain 2018 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของนักศึกษา คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี