เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ลงนามทำความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการกับ SHANDONG INSTITUTE OF COMMERCE AND TECHNOLOGY นำโดย MR. Qian Naiyu President of SHANDONG INSTITUTE OF COMMERCE AND TECHNOLOGY (SICT) เพื่อเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการความรู้ด้าน Cold Chain Logistics ระดับประเทศ

2018年8月1日,东南曼谷大学副校长 Wallaya Chupradit 博士 与 山东商业职业技术学院院长 钱乃余 博士 签署合作备忘录,两校将开展学术合作与交流,提高冷链物流等方面的知识。