ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทย พิธีโกนผมเยาวชน โครงการ “ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท” ครั้งที่ 14  ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2561

โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายดนตรีไทย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ วงดนตรีไทย ศูนย์เยาวชนบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร