ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้า นักศึกษาร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปยังวัดบางนาใน(พระอารามหลวง)

ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยในช่วงบ่าย นักศึกษาร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปยังวัดบางนานอก