เครือข่ายความร่วมมือทางสหกิจศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการ

บริษัท มิตชูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด  UTAC Thai Limited

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท มาห์เลสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

Berkeley International School

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอนเธียม โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาขน)

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559