คุณจุฑามาศ ทองเหมือน

นักศึกษาศิษย์เก่าของวิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก คุณจุฑามาศ ทองเหมือน เคยศึกษาอยู่ที่คณะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ก่อนหน้านี้ คุณจุฑามาศ เคยเป็นผู้ประกาศข่าวที่ รายการ คุยข่าว 10 โมง และพิธีกร รายการ Happy Society ทางสถานีกองทัพบก ช่อง 5 ปัจจุบัน คุณจุฑามาศ
เป็นผู้จัดการทั่วไป ที่ Anadaman Duck “เรนเดียร์ บีช – ทะเลพม่า” ในจังหวัดระนอง และเป็น เจ้าของร้านอาหาร ร้านอาหารบ้านชาญเมือง อยู่ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ