สืบสำเนียง เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศ งานสืบสำเนียง เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3 (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก ชิงโล่องค์มนตรี โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 20 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก