วิทยาเขตบางพลี


ที่อยู่

ถนน บางพลี - ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Phone: 02 382 5620-4
Fax: 02 174 5069

02 382 5620-4