ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รับน้องวันแรกให้รุ่นน้องในต่างคณะต่างสาขามาทำความรู้จักกัน เป็นกิจกรรมเล็กๆที่เป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น