วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ทำพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกกับบริษัทศาลาแดงจำกัด และ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย