พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยเราสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ พิธีจะจัดขึ้นในวันที่    5   เมษายน 2560 เวลา  12.00 น. ณ SBC hall วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก