ภาพบรรยากาศ งานปัฉฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 รอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก